SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

historia sp

Nikt nigdy nie napisał dobrej historii szkoły, gdyż należałoby ją rozpisać na tysiące uczniowskich wspomnień. Do tego trzeba dodać wspomnienia nauczycieli. A przecież to każdy z nas ma własne subiektywne, wspaniałe wspomnienia z lat dziecięcych…

Nasi najstarsi absolwenci weszli już w wiek dojrzały. Przychodzą i odchodzą kolejne pokolenia.”

Szkoła Podstawowa nr 8 została powołana we wrześniu roku 1948.W tym czasie mieściła się w dwóch odnowionych po zniszczeniach wojennych budynkach.

Pierwsze budynki szkoly

Kierownikiem szkoły została Józefa Wodzyńska. Urządzono kuchnię, skromną bibliotekę (ok.116 pozycji), kancelarię szkoły. Zorganizowano Szkolne Koło PCK, Koło Odbudowy Warszawy oraz Spółdzielnię Uczniowską.

Lata 1948-1951

Już w czerwcu 1952 r. szkoła przeniosła się do nowego budynku. W tym samym roku patronem szkoły został Ludwik Waryński. Nowy budynek przyjął pięciuset uczniów szkoły podstawowej oraz trzysta dziewcząt Liceum Wychowawczyń Przedszkoli, które gościnnie korzystało z budynku szkolnego do 1957r.

Funkcję kierownika szkoły objęła p. Marta Rynkiewicz.

Nowa szkola

Lekcje i uroczystosci

W 1999r. w związku z wprowadzoną reformą oświaty ośmioletnią szkoła podstawowa została przekształcona na 6 letniej podstawówkę i 3 letnie gimnazjum.

W roku 2001 budynek szkoły podzielony został między dwie szkoły.  Prawe skrzydło zajęła Szkoła Podstawowa nr 8, lewe  Publiczne Gimnazjum nr 1. Sala gimnastyczna, biblioteka, gabinet pedagoga, księgowej i lekarski służyły obu szkołom.

Szkola dzisiaj

W 2002r. obchodziliśmy jubileusz 50-lecia istnienia SP8.

50-lecie szkoly

W 2006 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Św. Kazimierza Królewicza.

Każdego roku w dniu  4 marca obchodzimy Święto Szkoły połączone z dniem otwartym w naszej placówce.

 

W 2008 roku Szkoła Podstawowa nr 8 wraz z Publicznym Gimnazjum nr 1 utworzyły Zespół Szkół nr 3. Obie szkoły mają oddzielne wejścia. Wewnętrzny podział budynku zapewniał sprawne funkcjonowanie obu szkół.

 

W 2017 roku nasza szkoła wzbogaciła się o  nowoczesny kompleks sportowy - halę sportową i boiska.

 

W wyniku kolejnej reformy oświaty wygaszającej gimnazja i przekształcającej sześcioklasową szkołę podstawową w ośmioklasową , od 1 września 2017r. nasza szkoła funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza.

 

DYREKTORZY SZKOŁY:

1948-1951 p.Józefa Wodzyńska

1951 p.Tadeusz Wolfrant

1951-1952 p.Stanisław Brzozowski

1952-1971 p.Marta Rynkiewicz

1971-1975 p.Kazimierz Kolosa

1975-1979 p.Leokadia Paszkowska

1979-1980 p.Jerzy Duniewicz

1980-1985 p.Józefa Bojaczuk

1985-1991 p.Stanisława Chacianowska

1991-2001 p.Anna Wykowska

2001-2008 p.Anna Suchan

2008-2018 p.Jolanta Górska

2018 -       p. Mariola Toczydłowska