SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

ogłoszenia su sp

 Rok szkolny 2020/2021

 

Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego

 

wtorek  12.15  sala gimnastyczna

 

 

 

 

 

 

 WYNIKI WYBORÓW do RADY SAMORZĄDU UCZNUIOWSKIEGO

 

PREZYDENT

 

ZASTĘPCA

 

SKARBNIK

 

 

 

 

 Zbiórka surowców wtórnych w roku 2020/2021 jest zawieszona.

 

REGULAMIN SZKOLNEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ

ZBIERANIA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

CEL AKCJI:

 • kształtowanie postaw wobec środowiska i nawyków dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia ich rodziców;
 • uświadomienie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych;
 • pomoc w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci;
 • uwrażliwianie młodzieży na los chorych dzieci;
 • rozwijanie empatii i tolerancji;
 • kształtowanie proekologicznych postaw i podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży;
 • popularyzacja wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i możliwości recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych;

image014

REGULAMIN ZBIÓRKI:

 • Przedmiotem akcji jest zbiórka surowców wtórnych – plastikowych nakrętek.
 • Zbieramy nakrętki z: butelek po napojach, sokach, pojemników po chemii gospodarczej (np. płynie do mycia naczyń, kosmetykach itp.)
 • Nie zbieramy nakrętek: metalowych (np. nakrętek po Kubusiach, itp.); z butelek po olejach i smarach; z butelek po środkach owadobójczych; z pojemników po farbie i lakierach.
 • Udział w akcji biorą wszystkie klasy.
 • Uczniowie przekazują zebrane surowce wtórne pani woźnej, która prowadzi dokumentację zbiórki.
 • Uczniowie przynoszą nakrętki w torebkach wraz z podpisem- imię ucznia oraz klasa. Torebki niepodpisane nie będą nagradzane punktami.
 • Odpowiedzialni za akcję nauczyciele przyznają uczniom odpowiednią ilość punktów: 1 kilogram-10 pkt
 • Uczniowie, którzy zbiorą największą ilość nakrętek zostaną nagrodzeni udziałem w jednodniowej wycieczce.

Opracowały:

Urszula Dziemian , Małgorzata Martyniak

REGULAMIN ZBIÓRKI MAKULATURY

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W BIAŁYMSTOKU

CELE ZBIÓRKI:

 • kształtowanie postaw wobec środowiska i nawyków dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia ich rodziców;
 • uświadomienie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych;
 • zaoszczędzenie wielu drzew, które byłyby wycięte, gdyby nie było makulatury;
 • zmniejszenie kosztów produkcji nowego papieru;
 • zapobieganie marnotrawstwu;
 • pomoc w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci;
 • uwrażliwianie młodzieży na los chorych dzieci;
 • rozwijanie empatii;
 • rozwijanie tolerancji;
 • kształtowanie proekologicznych postaw i podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży;
 • popularyzacja wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i możliwości recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych;
 • ugruntowanie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami;

makulatura

REGULAMIN ZBIÓRKI MAKULATURY

 • W zbiórce mogą brać udział uczniowie wszystkich klas.
 • Na makulaturę można przeznaczyć: gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki papieru biurowego, opakowania papierowe, kartonowe, tekturę, torby i pudła papierowe.
 • Na makulaturę nie nadają się: papierowe opakowania z domieszką innych tworzyw (np. kartony po napojach mleku, sokach, powlekane folią okładki niektórych starych podręczników lub ćwiczeń), kalka, papier przebitkowy, tapety, papier zatłuszczony, silnie zabrudzony lub powleczony folią.
 • Makulatura musi być związana sznurkiem (lub w kartonie) i opisana: imię, nazwisko, klasa. Ułatwi to rejestrowanie makulatury oraz prowadzenie statystyki zbiórki.
 • Makulatura dostarczana jest do pani woźnej , która prowadzi dokumentację zbiórki, a jej wyniki podaje do wiadomości co miesiąc.
 • Klasa, która zbierze najwięcej makulatury otrzyma nagrodę finansową.
 • Uczniowie którzy zbiorą największą ilość makulatury w rywalizacji indywidualnej wezmą udział w jednodniowej wycieczce.

ZASADY PUNKTACJI ZBIÓRKI MAKULATURY

 • Za każde przyniesione 10 kg makulatury uczeń otrzymuje 5 pkt.

Opracowały :

Urszula Dziemian, Małgorzata Martyniak